• Praktijk KIDZ


Naam praktijk

Praktijk Kinderen InterDisciplinaire Zorg (KIDZ)

Wij zijn een groepspraktijk voor kinderpsychiatrie, psychodiagnostiek en psychotherapie voor kinderen vanaf 5 jaar, jongeren tot 18 jaar en hun familie.Ons aanbod

In ons centrum werken we interdisciplinair. Dit wil zeggen dat we met verschillende hulpverleners in team samenwerken en op regelmatige momenten overleg hebben. Op deze manier proberen we op elke gestelde hulpvraag een gepast antwoord te bieden. We zoeken samen naar de best passende zorg voor het kind. Elk kind is uniek en heeft een eigen aanpak nodig.
Als ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind of jongere kunnen zij eventueel samen met de verwijzer een aanmeldingsformulier invullen en indienen.
Wij starten steeds met een kennismakingsgesprek bij de kinderpsychiater of therapeut. Tijdens dit gesprek brengen we uw hulpvraag in kaart. Daarna wordt uw vraag op de teamvergadering besproken. Bij bezorgdheden over de ontwikkeling en het functioneren van een kind is diagnostiek vaak belangrijk. Een grondig onderzoek omtrent het functioneren van uw kind is het vertrekpunt voor verdere zorg. Hierna wordt samen met de context een plan van aanpak afgesproken. In de loop van de behandeling wordt dit aanbod verder verfijnd en geëvalueerd.

Interdisciplinair diagnostisch onderzoek naar:
- Intelligentie
- Gezinsproblematieken
- Ontwikkelingsstoornissen
- Aandacht en concentratie
- Sociale en emotionele problematieken
- Leerstoornissen

Kinderpsychiatrische begeleiding

Medicatie opvolging

Ouderbegeleiding

Gezinstherapie

Individuele therapie voor kinderen en jongeren

Overleg en coaching andere hulpverlening en scholen na onderzoek

Autisme coaching

Therapie en coaching geassisteerd door hondenNieuws

Raadpleeg onze pagina Nieuws om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwsberichten